Provozovatel: Tina Energy - Záruka Energie s.r.o. - Bezručova 2246/31 - Pod Bezručovým vrchem - 794 01 - Krnov IČO: 14197006
+420 773 735 826
synergykouc@email.cz

On-line kurz pro trenéry

On-line kurz pro trenéry

Jaký trenér dosáhne s týmem maximálního výkonu? Pojďme se společně podívat na hru, hráče a trenéra z trochu jiného úhlu pohledu.

Co se odehrává na hřišti ve chvíli, kdy trenér před zápasem promítne své představy o soupeři a hře do hráčovy mysli? Jakým způsobem se tyto představy zhmotňují a kdo je tedy zodpovědný za celkový výsledek zápasu?

Ve většině případů se trenér nevědomě stává „rodičem“. Promítne do svých schopností, tedy do svého umění být trenérem, své naučené programy z dětství. Ano. Skutečně je tomu tak. Nevědomě se stane rodičem kritikem, rodičem outsiderem nebo rodičem despotou. Ve zkratce se to dá popsat tak, že emoce, ve kterých jsme žili v dětství a programy mysli, které jsme si uložili, ovlivňují naši osobnost a mentalitu. A to tak významně, že často rozhodují o tom, zda se staneme úspěšnými hráči, případně trenéry nebo ne. Je to jako předem daná šablona. Pokud si tento fakt neuvědomíme, nemůžeme se rozvíjet a směřovat k lepším výsledkům. Představte si trenéra, který žije v hrnci s poklicí a dokáže trénovat jen tak, jak mu stěny hrnce dovolí. Nad hlavou poklice, která brání vidět v hráčích jejich potenciál. Jeho předpoklad o jejich výkonech, fyzických možnostech je stejný, jako byl kdysi předpoklad jeho rodičů o něm samotném.

Z trenérovi představy se později stane „kolektivní iluze“. Ve chvíli, kdy trenér vylíčí svou představu hráčům o hře, jejich výkonu a o tom, co je hráč podle něj schopen zvládnout, se stává tato hra předem „danou“. Málokterý hráč se totiž dokáže od této představy odosobnit a ve hře najít sám sebe. Vždyť mu přece jeho „rodič-trenér“ řekl, co má dělat a jak, kým má být a co od něj jako rodič očekává!

Položme si teď otázku, proč sportovci sportují a  co je motivuje?

Jakmile si na ni pravdivě odpovíme, pochopíme, že je to pocit, který hráč cítí.

Motivuje ho možnost vlastní seberealizace a rozvoj vlastního potenciálu.

A co se stane, když mu tento pocit a tuto možnost trenér nebo rodič sebere?

Přirozeně se teď nabízí otázka, jak velký výkon je hráč v tuto chvíli schopen a ochoten podat?

A čeho by byl schopen dosáhnout, kdyby trenér hráče namotivoval, otevřel jeho plný potenciál a dal mu důvěru?

Téma pro vás, milí trenéři a rodičové ….. k zamyšlení.

Více v online kurzu „Rodič kouč“, který je určený nejen rodičům, ale i trenérům, učitelům a dalším zájemcům o změnu přístupu k dětem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *